EASY POWER SUPPLY ITEM “DOE MAAR DUURZAAM”​

Dit in combinatie met de te behalen ambities op het gebied van veiligheid en
duurzaamheid, maakt dat de overheid gebaat is bij SMART oplossingen. Orange Power Systems geeft invulling aan de vraagstukken van de overheid, door gebruik te maken van slimme innovatieve oplossingen. Welke oplossingen dit kunnen zijn en hoe deze worden toegepast, vertellen Sjors van de Zanden van Easy Power Supply en de heer Kierkels van de gemeente Eindhoven in deze uitzending van Doe Maar Duurzaam.
Copyright © Orange Power Systems
Powered by: Euforiedesign