Certificaten

NEN-EN-ISO 9001 & NEN-EN-ISO 14001 (SCCM)

Orange Power Systems hecht grote waarde aan milieu en kwaliteit en houdt daar rekening mee.

Daarom heeft Orange Power Systems in haar kwaliteits- en milieumanagementsysteem de doelstelling (milieu compliance) opgenomen om aan de eisen voor een beter leefklimaat te werken. Dat geldt voor al haar producten en voor alle processen die daaraan verbonden zijn. Dit heeft tot doel om de belasting op het milieu zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk te verlagen. Het geformuleerde kwaliteits- en milieubeleid is opvraagbaar bij de directie. 

Het milieu (planet) vormt samen met de aspecten mens (people) en meerwaarde (profit) het begrip duurzaamheid.

Orange Power Systems is ISO 14001 (SCCM) en ISO 9001 gecertificeerd en werkt op basis van deze standaarden voor wat betreft het kwaliteit- en milieumanagement.

Onze beleidsverklaring is als PDF-bestand opvraagbaar bij de directie.

CE markering op al onze producten

Uiteraard staat Orange Power Systems voor kwaliteit. Dit heeft zich laten vertalen in het verkrijgen van CE-markering op al onze producten.

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de EU (plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving.

Het doel van de CE-markering is tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

U kunt dus volledig vertrouwen op een veilig product.

EXTRA INFORMATIE

Download hier onze brochure voor meer informatie
Copyright © Orange Power Systems
Powered by: Euforiedesign