Duurzaam

Evenementen en schepen hebben energie nodig

Evenementen zijn natuurlijk leuk en onmisbaar. Vaak worden dieselaggregaten ingezet als stroomvoorziening met extra vermogen om tijdens het hoogtepunt van het evenement voldoende stroom te hebben. Maar deze aggregaten draaien dag en nacht, ook gedurende de stand-by tijd van het evenement want ook dan is stroom nodig. 

Dit geldt ook voor schepen in de haven. De schipper heeft energie nodig om zijn schip in bedrijf te houden, te monitoren en natuurlijk ook voor het huishouden. 

Dieselaggregaten als energievoorziening

De inzet van dieselaggregaten bij een evenement is vaker regel dan uitzondering. Dit geeft niet alleen tijdens het evenement overlast maar ook in de stand-by tijd is er sprake van stank en geluidsoverlast. De diesellucht en het monotone gebrom.

De uitstoot van CO2 in havengebieden is aanzienlijk door dieselaggregaten.  Wanneer de haven tegen een woonwijk ligt, is stank en geluidsoverlast bij het gebruik van aggregaten niet te vermijden. Soms is er al wel een stroomvoorziening maar als de aardlekschakelaar uitvalt moet de schipper uren wachten voordat deze weer wordt ingeschakeld.

Dat moet en kan anders

Op een evenementen locatie kunnen vaste voedingspunten worden aangebracht welke ook weer via de app aan- en uitgezet kunnen worden. Het energieverbruik wordt direct gemeten en er vindt een automatische verrekening van de afgenomen stroom plaats. Een vast voedingspunt van Orange Power Systems in combinatie met een mobiele batterijoplossing (als back-up of afvangen van pieken) is een duurzame keuze en kleurt ieder evenement groen! Daarnaast zijn de voedingskasten te gebruiken voor het laden van auto’s. Het is zelfs mogelijk om de aansluiting tijdelijk (administratief) af te sluiten om de vaste kosten te beperken.

De walstroomkasten  van Orange Power Systems zorgen ervoor dat schepen van (schone) stroom voorzien worden tijdens het verblijf in de haven. We meten real-time het stroomverbruik zodat de schipper direct ziet wat zijn stroomkosten zijn. Door het automatisch resetten van de aardlekschakelaar na uitval, heeft men snel weer stroom.

Minder overlast en CO2 uitstoot!

Met onze oplossingen kunnen wij de overlast van evenementen beperken en hun duurzaamheid (footprint) vele malen verbeteren. Bijkomend voordeel van het afrekenen van de gebruikte stroom per ondernemer, is dat het bijdraagt aan de bewustwording van het eigen verbruik. Dit zet aan tot besparende maatregelen.

De havens worden groener door minder CO2 uitstoot en de geluidsoverlast wordt tot een minimum beperkt. Doordat men real-time inzicht heeft in verbruik zal dit aanzetten tot energiereductie én zal men ook eerder de walstroomvoorziening gebruiken vanwege de eenvoudige werkwijze.

 

Er wordt nog veel te veel gebruik gemaakt van dieselaggregaten bij evenementen en in havens. Het kostenaspect weegt hier vaak zwaarder dan duurzaamheid. “Dat moet echt wat meer aandacht krijgen want het kan namelijk ook anders!”, aldus Sjors.

Sjors van de Zanden is de bedenker en uitvinder van de intelligente markt- en evenementenkast, geschikt voor de openbare ruimte.

Sjors is binnen Orange Power Systems verantwoordelijk voor de techniek. Hij begeleidt ieder project persoonlijk en leidt de technische afdeling.

Technische vragen? Neem rechtstreeks contact met hem op, hij helpt u graag verder!