Project: Top- en grondkast Exercitieveld Woerden

Op het evenemententerrein “Exercitieveld” in Woerden stond een verouderde elektrakast, welke de gemeente Woerden wilde vervangen om toegerust te zijn op evenementen en andere activiteiten.


In de oude situatie was altijd een medewerker van de gemeente Woerden aanwezig om de verdeling van de beschikbare stroom te regelen. Ook waren er hoge kosten door schade aan de aansluitingen vanwege verkeerd gebruik. Daarnaast waren de contactdozen in de lichtmasten geplaatst waardoor er een vreemde spanning in de mast aanwezig was. Dit is niet wenselijk conform de eisen in de NEN1010.

Wij plaatsten een elektrakast en 4 ondergrondse putten met contactdozen welke eenvoudig door de gebruiker zelf kan worden bediend door gebruik van onze app in combinatie van de activatie van de stekker. Iedereen betaalt hetgeen hij of zij verschuldigd is via een automatische incasso, op basis van werkelijk verbruik. De kast blijft gesloten waardoor geen gevaarlijke situaties ontstaan en de kans op schade nihil is.

 

          

Naast de stroom voor evenementen wordt op de elektrakast ook de veldverlichting  geschakeld via de app. De gebruiker maakt hier dus ook gebruik van de verlichting.

2020

 

 

Tevredenheid klant:
5/5
Veiligheid:
5/5
Duurzaamheid:
5/5
Intelligentie:
5/5
Ontzorgen:
5/5