Project: Top- en Grondkast Oudewater

De elektrakast voor de stroomvoorziening van de markt in het historische centrum van Oudewater was aan vervanging toe. Met haar grote aantrekkingskracht van fietsende en varende toeristen is de markt in Oudewater vaak druk bezocht.

De gemeente Oudewater ondervond veel problemen met de electrakasten doordat de gebruikers niet goed met de elektra omgingen. Daardoor was er wekelijks schade aan de aansluitingen en ook werden de kasten niet altijd veilig afgesloten.
Gezien het feit dat de bestaande kast gedateerd was, is besloten de kast te vervangen.

Wij engineerden een kast met een groot aantal contactdozen welke geplaatst zijn aan de rechterzijde van de kast zodat deze voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Alle bovengrondse contactdozen zijn voorzien van stekkerdetectie en zullen pas inschakelen bij ingestoken stekker en autorisatie via de app.

Een degelijke elektrakast is geplaatst waardoor de gebruiker volledig zelfredzaam is. Ook zijn er op het marktplein Grondkasten geplaatst, welke gebruik maken van de voeding van de Topkast. 

Na afloop van de markt worden de transacties beëindigd en het gemeten stroomverbruik en eventuele andere meldingen worden opgeslagen en dienen als input voor de afrekening richting gebruiker en de gemeente.

2020

Tevredenheid klant:
5/5
Veiligheid:
5/5
Duurzaamheid:
5/5
Intelligentie:
5/5
Ontzorgen:
5/5