Project: Topkast Maastricht

In de gemeente Maastricht bestond behoefte aan een evenementenkast met de nodige extra’s voor flexibiliteit in het gebruik. Zo was naast de stroombehoefte voor evenementen ook een compartiment noodzakelijk voor de schakeling van de openbare verlichting.

Door o.a. gewijzigd beleid v.w.b. de installatieverantwoordelijkheid, is aan ons de vraag gesteld of wij wilden meedenken over een elektrakast welke multifunctioneel is en een oplossing biedt voor meervoudig gebruik.

Wij engineerden in samenspraak met onze opdrachtgever en diens aannemer een evenementenkast welke diverse mogelijkheden voor gebruik biedt: stroomvoorziening voor evenementen, in- en uitschakeling van openbare verlichting met beveiliging en voorzien van elektronische sloten én ruimte voor toekomstige uitbreiding. 

Het resultaat: een multifunctionele evenementenkast welke door zijn bijzondere kleur perfect past bij de omgeving.

2020

Tevredenheid klant:
5/5
Veiligheid:
5/5
Duurzaamheid:
5/5
Intelligentie:
5/5
Ontzorgen:
5/5