Project: Topkast Moerwijk Breda

Grip op de kasten

De gemeente Breda wil grip hebben op het gebruik en verbruik van evenementenkasten in de stad en ook de veiligheid verbeteren. De kasten staan verdeeld over verschillende locaties in de gemeente Breda. Het zijn kasten voor uiteenlopende zaken, van weekmarkten tot grote evenementen. Sommige kasten worden wekelijks gebruikt, andere kasten incidenteel.

Geen zicht op het gebruik

Lange tijd had de gemeente Breda weinig tot geen zicht op het gebruik van stroom door de verschillende afnemers. Dit was vanuit veiligheidsoogpunt onwenselijk. Zo is het de bedoeling dat elektrakasten spanningsloos zijn wanneer deze niet in gebruik zijn. In de gemeente Breda was dit niet het geval. Bovendien wilde de gemeente niet dat de deuren van de elektrakasten tijdens een markt open zouden staan. Ook waren er allerlei sleutels in omloop, waar beperkt tot geen zicht op was. Een veel voorkomend  probleem was dat marktkooplieden last hadden van collega’s met slechte installaties waardoor de complete elektrakast werd uitgeschakeld als gevolg van een aardlekfout.

Grip en Flexibiliteit

Met de keuze voor onze kasten heeft de gemeente zicht op het verbruik en de kosten gekregen. Ook biedt het systeem veilig kastgebruik en een waar in de toekomst eventueel op verrekend kan worden naar de gebruikers. Tevens stelt het de gemeente in staat het systeem op afstand te schakelen en te monitoren. Door de modulaire opbouw, kunnen bijvoorbeeld  8 contactdozen tijdelijk omgebouwd worden naar 2 evenementenaansluitingen. Zo flexibel is het systeem. Daarmee horen dieselaggregaten tot het verleden.

De nieuwe situatie biedt zowel de gemeente als de afnemers van de stroom voordelen en regelt bovendien de verantwoordelijkheid duidelijk.

Volledige controle

Bij herhaaldelijk gebruik van ondeugdelijk materieel door de afnemer, biedt ons systeem de mogelijkheid om het gebruik tijdelijk op te schorten. De gemeente kan de gebruiker hierop aanspreken. Wordt dit niet goed of snel opgelost, dan kan de gebruiker geblokkeerd worden en deze heeft zodoende geen stroom. Daarnaast kan de onderhouds- en keuringscyclus verlengd van twee naar vijf jaar worden omdat de binnenkant niet toegankelijk is voor niet-elektrotechnische personen. De gemeente is nu minder tijd kwijt bij het begeleiden van aanvragen voor evenementen. De afnemer prikt zelf in en schakelt ook zelf in en uit. Voorheen moest er altijd iemand van de gemeente aanwezig zijn.

2018-2019

Tevredenheid klant:
5/5
Veiligheid:
5/5
Duurzaamheid:
5/5
Intelligentie:
5/5
Ontzorgen:
5/5