Concepten

Intelligent | Slim | Basis

Onze concepten zijn op al onze producten verkrijgbaar

Topkast (bovengronds)

Grondkast (ondergronds)

Walstroom- en waterkast

Truckerstroomkast

Laadunit in Amsterdammertje

Tap2Sport

Mobiele Topkast

Intelli­gent
Auto reset aardlekbeveiliging, afrekensysteem, app en contactpunten bereikbaar zonder deur
Slim
Afrekensysteem, app en contactpunten bereikbaar zonder deur.
Basis
Handmatige beveiliging en contactpunten achter de deur
Previous slide
Next slide

Veilig • Eerlijk • Duurzaam • Innovatief • Ontzorgen

In onderstaande tabel vindt u per concept de mogelijkheden van onze kasten.

IntelligentSlimBasis
Volledig veilig in gebruik
24/7 serviceoptie
Stroomactivatie via app√ (per WCD)√ (alle WCD’s)
Spanningsloos stekkeren
Contactdozen aan buitenzijde van de kast
Auto reset aardlekbeveiliging
Zelfredzaamheid marktondernemer
Elektrisch laden van voertuigen
Real-time inzichtelijk stroomverbruik
Transparantie voor de gebruiker
Aansluitanalyse voor gebruiker (connected)Optie bij meting per aansluitpunt
Aansluitanalyse voor gemeente (connected)
Opbrengsten voor gemeenteOptie
Maandelijkse facturatie en incassoOptie
Contactdozen achter luikjeOptieOptie
wiebertje

Volledig veilig in gebruik

Ongeacht voor welke type kast u kiest, de Top- en Grondkasten van Orange Power Systems zijn volledig veilig in gebruik (conform de NEN1010). Naast het gebruik van kwalitatief hoogwaardige componenten, worden de kasten uitvoerig getest alvorens deze in de buitenruimte worden geplaatst. Standaard worden de stroomkasten met een uitgebreid inspectie rapport geleverd.

wiebertje

Stroomactivatie via app

De intelligente en slimme stroomvoorziening van Orange Power Systems kan eenvoudig via onze app worden geactiveerd. Een marktmeester is bij het activeren van een stroompunt niet meer noodzakelijk.

wiebertje

Contactdozen aan buitenzijde van de kast

Daar de contactdozen standaard aan de buitenzijde van de Topkast worden geplaatst (m.u.v. het concept 'basis'), behoren het openen en sluiten van de stroomkast en het hebben van een uitgebreid sleutelplan tot het verleden. Geen risico’s meer van openstaande kastdeuren en oneigenlijk gebruik van stroom. De intelligente stroomkasten worden 24/7 gemonitord!


wiebertje

Zelfredzaamheid marktondernemer

Doordat de marktondernemer zich al heeft geregistreerd op het Easy Power Supply platform, hoeft hij bij het opbouwen van de markt niet meer te wachten op de marktmeester om stroom beschikbaar te stellen. Eenvoudig plaatst de marktondernemer de stekker in de contactdoos en het stroompunt wordt geactiveerd met de app. Eenvoudiger kan het niet!

wiebertje

Real-time inzicht in stroomverbruik

Voordat de marktondernemer een stroompunt activeert, weet hij wat het kWh- en starttarief is. Zodra hij het stroompunt activeert, ziet hij real-time wat zijn verbruik is. Na gebruik, ziet de marktondernemer exact wat het totale verbruik is geweest en de daadwerkelijke kosten. Ditzelfde geldt voor de gemeente. Zij kan op elk gewenst moment zien welk stroompunt in gebruik is en wat het verbruik is.

wiebertje

Aansluitanalyse voor gemeente (connected)

Een grote kostenpost bij de exploitatie van een kast zijn de vaste aansluittarieven van de netbeheerder. De slimme en intelligente Topkast of Grondkast meet het werkelijke stroomverbruik. Na verloop van tijd ontstaat hierdoor een goed inzicht in de benodigde aansluitwaarde van een kast. Als blijkt dat deze lager is dan de huidige aansluitwaarde, dan krijgt u van ons het advies om de aansluitwaarde te verlagen. Dit kan u behoorlijk veel besparen op de jaarlijkse exploitatie van de kasten. In een gebied met meerdere aansluitpunten kan het zelfs interessant worden om te kijken naar de marktindeling zodat wellicht een lagere aansluitwaarde van de netaansluiting kan volstaan. Kortom, inzicht geeft de mogelijkheid om kosten te verlagen!

wiebertje

Maandelijkse facturatie en incasso

Orange Power Systems verzorgt de gehele financiële afhandeling met de gebruikers op basis van het gemeten verbruik (indien connected). Wij zorgen voor de maandelijkse facturatie en de daarbij behorende incasso. Het systeem werkt volledig automatisch. Indien er niet betaald is, wordt het account van de gebruiker tijdelijk geblokkeerd. Zodra de gebruiker aan haar financiële verplichtingen heeft voldaan, kan deze weer stroom krijgen. Geen discussies aan de kraam, eerlijk en transparant!

wiebertje

24/7 service

Orange Power Systems maakt gebruik van een technische dienst en samen verzorgen wij de gehele technische ondersteuning en komen ter plaatse om storingen op te lossen of onderhoud te plegen. Wij zijn 24/7 bereikbaar. De gemeente wordt volledig ontzorgd rondom het gebruik van de Topkast of Grondkast. Full Service!

wiebertje

Spanningsloos stekkeren

De Intelligente Topkast van Orange Power Systems wordt standaard geleverd met een duaal activatie protocol. Zodra de contactdoos een stekker heeft gedetecteerd, kan het stroompunt middels een app worden geactiveerd. Veiligheid bovenal!

wiebertje

Auto reset aardlekbeveiliging

Bij de intelligente Topkast en Grondkast zijn alle contactdozen standaard uitgerust met een auto-reset aardlekbeveiliging. Voorheen moest een monteur ter plaatse komen om de beveiliging te herstellen of zelfs gevaarlijker, de gebruikers konden zelf de beveiliging bedienen. Dat is met een auto reset aardlekbeveiliging niet het geval want de kast blijft dicht. De gebruiker kan na het (zelf) oplossen van het probleem in zijn materiaal het contactpunt opnieuw inschakelen. Iedere fout en handeling van de gebruiker wordt vastgelegd in de backoffice. Fouten worden geanalyseerd en indien nodig wordt de gebruiker hierop aangesproken.

wiebertje

Elektrisch laden van voertuigen

Veel van onze topkasten staan op een plek waar ook geparkeerd kan worden. Om de kast optimaal te benutten kan een Topkast uitgebreid worden met laadpunten voor elektrische auto's. Deze kleine investering biedt de gemeente extra inkomsten en tegelijkertijd scheelt dit weer een extra object in de openbare ruimte!

wiebertje

Transparantie voor de gebruiker

Door gebruik te maken van een intelligente Topkast of Grondkast betaalt een marktondernemer nooit meer dan wat hij daadwerkelijk verbruikt. Een marktondernemer die weinig stroom verbruikt, betaalt dus minder dan een ondernemer die veel stroom verbruikt. Transparant en eerlijk!

wiebertje

Aansluitanalyse voor gebruiker (connected)

In de loop van de tijd krijgen wij per geregistreerde gebruiker inzicht in het energieverbruik. Omdat veel gebruikers een zelfde soort gebruikersprofiel hebben, kunnen wij het verbruik afzetten tegen vergelijkbare gebruikers (denk aan een vis- of kaasboer). Als wij grote afwijkingen zien, kunnen wij de gebruiker erop wijzen, zodat deze kostenbesparende maatregelen kan nemen. Wij zijn er niet alleen voor de gemeente maar ook voor de gebruikers. Wij controleren gegevens; niet om met een vinger te wijzen, maar een helpende hand te bieden!

wiebertje

Opbrengsten voor gemeente

De investering voor een slimme of intelligente elektrakast is uiteraard hoger dan bij een basis kast, maar biedt zowel de gemeente als de gebruikers enorme voordelen. Het is gebruikelijk om een deel van de investering op te nemen in het tarief voor de stroom waardoor de investering snel wordt terugverdiend. De gemeente bepaalt het tarief en kan daarmee kosten doorbelasten aan de gebruiker.

Onze markt- en evenementen­kasten worden volledig op maat gemaakt: intelligent, slim of de basis uitvoering.

Sjors van de Zanden, oprichter van Orange Power Systems is de bedenker van de intelligente markt- en evenementenkast: “Wij hebben zelfs een octrooi op deze uitvinding en zijn koploper in de markt als het gaat om innovatie”.

Interesse?

Neem contact met ons op, we maken graag een vrijblijvende afspraak.